குக் தமிழ்.கொம் உங்களை வரவேற்கின்றது. இது தமிழ்மொழியில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் உலகலாவிய சமையல் முறைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கும். எனது அநுபவத்தன்மையுடன் பல மொழித் தேடல்களுடன் ஆக்கங்களை தருவதால் தற்போது தவழ்ந்துதான் வந்துகொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் இருபக்க சார்பான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
« Home »
Jan 24th, 2014 Comments: 0

எஸ்ற்றாகோன் :Estragon : Tarragon : estragon

Tags

எஸ்ற்றாகோன் மெல்லிய நீண்ட தட்டை வடிவம் கொண்ட மெல்லிய பச்சைநிறமுடைய 60 – 150 சென்ரிமீற்றர் வளரக்கூடிய ஒரு வருட பூண்டுதாவரம். கடும் வாசனை தன்மையுடையது. சூரியஒளி கிடைக்கும் தோட்டங்களில் உற்பத்தியாகும். ஜேர்மன், ஐரோப்பிய ,அரேபியர்கள் உணவுகளில் கூடுதலாக பாவிக்கப்படுவதுடன், சீனாவை பூர்வீகமாக கருதப்படுகிறது. வளரும் போது சுற்றம் நறுமணமுடை யதாகவிருக்கும்.

சலாட், மீன்வகைகள், sauce , வெள்ளை ,றோஜா நிற இறைச்சிவகைகளிற்கு உகந்தது.

எண்ணெயில் அல்லது அதிககுளி்ரூட்டியில் (freezer) அரைத்து பதப்படுத்தி பல மாதமளவில் உபயோகப்படுத்தலாம்.

உலர்ந்த நிலையில் எங்கும் வாங்ககூடியதாகும். ஆனால் சுவை, மணம் வேறுபட்டது.

இவ் மூலிகை குக்தமிழ்.கொம் இல் தொடவிருக்கும் மூலிகை கூட்டில் ஒன்றாகும்.
estragon

மூலிகைகூட்டு : Kräuter mix : Herbal mix : mélange de Herbes

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>