குக் தமிழ்.கொம் உங்களை வரவேற்கின்றது. இது தமிழ்மொழியில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் உலகலாவிய சமையல் முறைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கும். எனது அநுபவத்தன்மையுடன் பல மொழித் தேடல்களுடன் ஆக்கங்களை தருவதால் தற்போது தவழ்ந்துதான் வந்துகொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் இருபக்க சார்பான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
« Home »
Jan 23rd, 2014 Comments: 0

சதகுப்பி = Dill = aneth = Dill

Tags

சதகுப்பி மெல்லிய கீறுவடிவம் கொண்ட கடும் பச்‌சை நிறமுடைய 75 சென்ரிமீற்றர் வளரக்கூடிய ஒரு வருட தாவரம். பெருஞ்சீரக , சின்னசீரக வாசனை தன்மையுடையது. எகிப்து, கிரேக்க பூர்வீகமா கருதப்படுகிறது. வளரும் போது சுற்றம் நறுமணமுடை யதாகவிருக்கும்.

ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க சமையல்களில் பொதுவானது. சலாட், மீன்வகைகள்,வெள்ளைநிற இறைச்சிவகைகளிற்கு உகந்தது.

எண்ணெயில் அல்லது அதிககுளி்ரூட்டியில் (freezer) அரைத்து பதப்படுத்தி பல மாதமளவில் உபயோகப்படுத்தலாம்.

உலர்ந்த நிலையில் எங்கும் வாங்ககூடியதாகும். ஆனால் சுவை, மணம் வேறுபட்டது. தோட்டத்தில் உற்பத்தியாகும்.

இவ் மூலிகை குக்தமிழ்.கொம் இல் தொடவிருக்கும் மூலிகை கூட்டில் ஒன்றாகும்.
dill 2
மூலிகைகூட்டு : Kräuter mix : Herbal mix : mélange de Herbes

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>