குக் தமிழ்.கொம் உங்களை வரவேற்கின்றது. இது தமிழ்மொழியில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் உலகலாவிய சமையல் முறைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கும். எனது அநுபவத்தன்மையுடன் பல மொழித் தேடல்களுடன் ஆக்கங்களை தருவதால் தற்போது தவழ்ந்துதான் வந்துகொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் இருபக்க சார்பான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
« Home »
Jan 14th, 2014 Comments: 0

சலாட் Dressing =Salad Dressing = Salat = le Salade >பகுதி 1

Tags

இது மூலப்பொருட்களின் அடிப்படையில் பலமுறைகளில் தயாரிக்கப்படகின்றது. எமது உடலின் தேவைக்கு உகந்தமாதிரி தயாரிக்கலாம். இருந்தும் சில பொருட்கள் அடிப்படையானது. அதாவது எண்ணெய் , விநாகிரி அல்லது எழும்பிச்சம்பழசாறு, மிளகுத்துாள். உப்பு , மூலிகைகள் ஆகும்.

1. எண்ணெய் வகைகள் :
ஒலிவன்எண்ணெய், கடலைஎண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய், முந்திரி , பூசணிவிதை எண்ணெய்

2.விநாகிரி அல்லது சாறு வகைகள்:
பல்ஸமிக்கோ விநாகிரி, தோடம்பழசாறு, எழும்பிச்சபழசாறு, தயிர்,

3.மூலிகைகள்:
வோக்கோசு (parsley, petersilie,persil ) , ஓமம்( basil ,basilikum,basilic), கொத்தமல்லிஇலை,பெருஞ்சீரகஇலை, Salvia,Salbei,sauge , Tarragon Estragon estragon dill aneth

மேலும் மூலிகைகளின் விபரங்களை வெறுவொரு பகுதியில்பார்ப்போம்.

4. மயோனைசே (mayonnaise) இது முட்டைமஞ்சள்கரு, எண்ணெய், உப்பு, மிளகுதுாள், கடுகுகளி (mustard,senf,moutarde) போன்றவற்றை கடைந்து தயாரிப்பது.

5. மற்றும் உப்பு, மிளகுதுாள், சீனி போன்றவையும்.

மேற்குறிப்பிட்ட மூலப்பொருட்களை மாறுபடுத்தி அடித்து கலக்கும் போது ஒவ்வொருவகையான Dressing தயாரிக்கலாம்.<

மூலிகைகூட்டு : Kräuter mix : Herbal mix : mélange de Herbes

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>