குக் தமிழ்.கொம் உங்களை வரவேற்கின்றது. இது தமிழ்மொழியில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் உலகலாவிய சமையல் முறைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கும். எனது அநுபவத்தன்மையுடன் பல மொழித் தேடல்களுடன் ஆக்கங்களை தருவதால் தற்போது தவழ்ந்துதான் வந்துகொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் இருபக்க சார்பான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
« Home »
Mrz 21st, 2014 Comments: 19

பன்றி = Pork = Schwein = le Porc

Tags

பன்றி இறைச்சி மென்மையான மெல்லிய ரோசா நிறமுடையது. கிழக்கு , மத்திய ஐரோப்பாவில் மிக கூடுதலாக விரும்பி உண்ணப்படுகிறது. ‌இறைச்சி வெள்ளைநிறம் கொண்ட கொழுப்பால் இணைந்திருப்பதால் பெரும்பாலும் பொரித்து , வறட்டி ,Ofen இல் நன்றாக வேக வைத்து (braten-roast-rôti) உண்ணப்படுகின்றது. மேலும் மாடு, ஆடு போல் இல்லாமல் கூட வேகவைத்து உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது. ஏனெனில் இது ஓரு ஒட்டுண்ணி காவியாகும். 6 மாத வயதிற்கு மேற்பட்ட பன்றியின் பகுதிகள் பன்றி இறைச்சி எனப்படும். இதை விட கிட்டதட்ட 6 கிழமை வயதுடைய பன்றிகுட்டிகளையும் ( =Sucking-pig = Spanferkel = Cochon de lait ) Ofen இல் வேக வைத்து (braten-roast-rôti) உண்ணப்படுகின்றது. மற்றும் ஒவ்வொரு பகுதியாக பிரித்து வெவ்வேறு பதப்படுத்தலில் உணவாக்கப்படுகின்றது. ‌உலக பிரபலமான ஐேர்மனி உணவான Wurst = sausage = saucisse 90% வீதம் பன்றிறைச்சியில்தான் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

பகுதிகளும் உணவாக்கும் முறைகளும்

schwein 222schwein 2222

1. பன்றி தொடை = Pig thigh = Schweineschenkel = cochon cuisse

இப்பகுதியானது கடும் தசைநார் கொண்ட பகுதியாகும். இரத்தம் கலந்த அரை வேக வைத்தல் முறை உகந்ததல்ல. Ofen இல் நன்றாக வேக வைத்து (braten-roast-rôti) அல்லது அவித்து மென்மையாக்கி உண்ணலாம். மற்றும்படி கடின தன்மையுடையதாக இருக்கும். புகையூட்டியும் மற்றும் உப்பிட்டு பதப்படுத்தி நெடுகாலம் உபயோகப்படுத்தலாம். அல்லது கீழே தரப்படுத்தபட்டது போல் உபயோகப்படுத்தலாம்.


a-d)மேல் தொடை மடல் Front Cover Oberschale Couvertur

இப்பகுதியை மெல்லிய தட்டையாக 3-4 mm தடிப்புடையதாக வெட்டிகுறுகிய நேரத்தில் எண்ணையில் பொரித்து உண்ணக்கூடியது.
அல்லது பாண் குறுனியால் பிரட்டி குறுகிய நேரத்தில் எண்ணையில் பொரித்து உண்ணக்கூடியது. (escalope = Schnitzel )
Ofen இல் நன்றாக வேக வைத்து (braten-roast-rôti) அல்லது அவித்து மென்மையாக்கி உண்ணலாம்.
புகையூட்டியும் மற்றும் உப்பிட்டு பதப்படுத்தி நெடுகாலம் உபயோகப்படுத்தலாம். நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.

b)தொடைகூகுள் = pigs nut = schweinenuss = porcs écrou

Ofen இல் நன்றாக வேக வைத்து (braten-roast-rôti) அல்லது அவித்து மென்மையாக்கி உண்ணலாம். மற்றும்படி கடின தன்மையுடையதாக இருக்கும். புகையூட்டியும் மற்றும் உப்பிட்டு பதப்படுத்தி நெடுகாலம் உபயோகப்படுத்தலாம்.


c) தொடை மடல் = lower shell from pig = unterschale = coque inférieure de porc<

அரைத்த இறைச்சியாக அல்லது பொரித்து , அவித்து பயன்படுத்தலாம் நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.

2.பன்றி முதுகு நறுக்கு = pork chop =Schwein kotelett = côtelette de porc

இப்பகுதியானது கடும் தசைநார் கொண்ட பகுதியாக இல்லாமல் மென்மையானது. குறுகிய நேரத்தில் வேக வைத்து உண்ணலாம். Ofen இல் பெரிய துண்டாக வைத்து (braten-roast-rôti) மென்மையாக்கி உண்ணலாம். பெரிய துண்டாகவோ அல்லது ஒவ்வொரு முதுகு எழும்புடன் இணைத்து வெட்டி Pan இல் வறுத்து (fry -Braten-rôtir ) உண்ணலாம். புகையூட்டியும் மற்றும் உப்பிட்டு பதப்படுத்தி நெடுகாலம் உபயோகப்படுத்தலாம். பாண் குறுனியால் பிரட்டி குறுகிய நேரத்தில் எண்ணையில் பொரித்து உண்ணக்கூடியது. (escalope = Schnitzel ) நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.

3.மென்மையான முதுகெழும்பிற்கு கீழான தசைப்பகுதி = porkfillet =Schweinfilets = filets de porc

இப்பகுதியானது கடும் தசைநார் கொண்ட பகுதியாக இல்லாமல் மிகவும் மென்மையானது. இரத்தம் இல்லாமல் வேக வைத்து உண்ணலாம். கூடுதலாக Pan இல் வறுத்து (fry -Braten-rôtir ) உண்ணலாம். கூட வறுத்தால் மென்மை தன்மை கெட்டு கடினமாகிவிடும். அல்லது சிறு துண்டாக குறுகிய நேரத்தில் பொரித்து உண்ணக்கூடியது. மற்றும் நுாடில்ஸ் , சோறு , மரக்கறி, சோஸ் போன்றவற்றுடன் கலந்து குறுகிய நேர சமையல் முறையில் உண்ணக்கூடியது.

4.பன்றி கழுத்து = Schweinenacken = pork neck = cou de porc

இப்பகுதியானது கடும் தசைநார் கொண்ட பகுதியாக இல்லாமல் மென்மையானது. இரத்தம் இல்லாமல் வேக வைத்து உண்ணலாம். Ofen இல் பெரிய துண்டாக வைத்து (braten-roast-rôti) மென்மையாக்கி உண்ணலாம். பெரிய துண்டாகவோ அல்லது ஒவ்வொரு கழுத்து எழும்புடன் இணைத்து வெட்டி Pan இல் வறுத்து (fry -Braten-rôtir ) உண்ணலாம். நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.

5.பன்றி தோல்பட்டை = pork Shoulder = Schweineschulter = épaule de porc

இப்பகுதியானது கடும் தசைநார் கொண்ட பகுதியாகும் இரத்தம் கலந்த அரை வேக வைத்தல் முறை உகந்ததல்ல. Ofen இல் நன்றாக வேக வைத்து (braten-roast-rôti)அல்லது அவித்து மென்மையாக்கி உண்ணலாம். நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.Wurst = sausage = saucisse தயாரிப்பிற்கு உகந்தது

6. பன்றிவயிறுப்பகுதி = Schweinebauch = Pork Belly= ventre de porc

பொரித்து , அவித்து பயன்படுத்தலாம்.புகையூட்டியும் மற்றும் உப்பிட்டு பதப்படுத்தி நெடுகாலம் உபயோகப்படுத்தலாம். நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.

7.பன்றி வயிற்று தாடை=Pork belly jaw = Schweinebauch Kiefer =Poitrine de porc mâchoire

அவித்து பயன்படுத்தலாம்.புகையூட்டியும் மற்றும் உப்பிட்டு பதப்படுத்தி நெடுகாலம் உபயோகப்படுத்தலாம். நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.

8.பன்றிதலை = pigs head = schweinekopf = tête porcs

அவித்து பயன்படுத்தலாம். Ofen இல் வேக வைத்து உண்ணலாம்.

9. பன்றி முன்தொடை = ax pork = schweinehaxe = hache de porc

அவித்து பயன்படுத்தலாம். Ofen இல் வேக வைத்து உண்ணலாம். அல்லது நெருப்பில் சுட்டு( = barbecue =grillen) உண்ணலாம்.

10. கூரான கால் பகுதி = pointed leg = spitzbein = jambe pointue

அவித்து பயன்படுத்தலாம். மற்றும் ஜெலி போன்ற( aspic =Sülze = gelée ) உணவுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

]]]]]]]]]

Comments

( 19 )
 1. Genpills Okt 15th, 2016 21:44

  Good day, great web-site you have got going here. https://www.youtube.com/watch?v=wij_OTOWi6A

 2. In other words, they’re silently being stuffed to the ground and so are
  going to slowly die. In addition to having certain expertise,
  these marketing concerns offer affordable packages that help you get your presence felt on the
  internet in a budget. The cost-effective package of twitter favorites is
  sufficient for promotion of your products.

  Have a look at my site … free instagram followers

 3. yjbct.gn3.wsdns.cn Feb 1st, 2017 20:52

  It’s awesome to go to see this web page and reading the views
  of all colleagues about this article, while I am also eager of getting experience.

 4. Very nice article, just what I needed.

 5. Hello everybody, here every one is sharing these kinds of knowledge, therefore it’s fastidious to read
  this blog, and I used to pay a visit this web site everyday.

 6. I’m not sure where you are getting your information, but
  great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 7. Cara Mrz 1st, 2017 6:59

  Perfect article! Definitley see where you come from on this.

  My experience in from the self storage facility side
  of things but this is totally relivent from what I can tell!
  I like to look closer and get new storage ideas from this place!

 8. DP DRIVER BOARD Mrz 18th, 2017 10:18

  Howdy this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no
  coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 9. coque personnalisée Mrz 25th, 2017 14:42

  What’s up everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site, and piece of
  writing is really fruitful in favor of me, keep up posting
  such articles.

 10. Download Coldplay Mrz 29th, 2017 6:15

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

  After all I will be subscribing for your rss feed and I hope
  you write again very soon!

 11. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has
  some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, awesome blog!

 12. Sherrie Mai 7th, 2017 19:17

  Quality articles or reviews is the crucial to be a focus for the users to go to see the site,
  that’s what this website is providing.

 13. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout
  out and tell you I genuinely enjoy reading your blog posts.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums
  that go over the same subjects? Thanks for your time!

 14. goo.gl Jul 2nd, 2017 17:19

  Howdy, I believe your web site may be having web browser compatibility problems.

  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping
  issues. I just wanted to provide you with a quick
  heads up! Apart from that, fantastic blog!

 15. Stunning story there. What happened after? Thanks!

 16. Finn Sep 7th, 2017 21:20

  Herzlichen Gruß! Sehrr geholfen Raat innerhalb dieser
  post! , die machen ddie größten die größte Änderungen. Vielen Dank für das Teilen!

 17. medicine ebooks Mrz 4th, 2018 23:46

  Hi to all, because I am truly keen of reading this webpage’s
  post to be updated on a regular basis. It consists of nice
  information.

 18. Gem Riverside Apartment Apr 11th, 2018 16:21

  Hey there fantastic website! Does running a blog like this take a great deal of work?
  I have virtually no understanding of programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new
  blog owners please share. I understand this is off subject but I just had to ask.
  Thank you!

 19. brow growth serum Mai 13th, 2018 2:05

  Greetings! Ⅴery һelpful adνice within this article!
  It іs the little changes that will make the most imрortant
  changеs. Thanks а lot foor sharing!

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>