குக் தமிழ்.கொம் உங்களை வரவேற்கின்றது. இது தமிழ்மொழியில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் உலகலாவிய சமையல் முறைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கும். எனது அநுபவத்தன்மையுடன் பல மொழித் தேடல்களுடன் ஆக்கங்களை தருவதால் தற்போது தவழ்ந்துதான் வந்துகொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் இருபக்க சார்பான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
« Home »
Jan 25th, 2014 Comments: 0

புதினா : Minzen : Mints : Menthes

Tags

புதினா இனத்‌தை கொண்ட இந்த மூலிகை 20 -30 வகைகள் காணப்படுகின்றது. இதன் இலை தட்டை வடிவம் கொண்ட , பற்களுள்ள , மெல்லிய பச்சை நிறமுடையதுடன் ஈரமான இடங்களில் சிறந்த விருத்தியடையும்.
நறுமண வற்றாத மற்றும் மருந்திற்கு பயன்படும் குட்டை செடி தாவரம். நிலத்தடி அடிவாரத்தில் ஊர்ந்து, நிமிர்ந்து வளரக்கூடியது.
எல்லா நாட்டிலும் பெரும்பாலும் காணப்படுவதுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

மீன் உணவுகள் , Dessert , குளிர்பாணங்கள் போன்ற ஐரோப்பா நாட்டு உணவுகளில் கூடுதலாக பாவிக்கப்படுவதுடன், தேயிலை போன்று சுடுபாணங்களாக எல்லா கண்டங்களிலும் பாவிக்கப்படுகின்றன.

எண்ணெயில் அல்லது அதிககுளி்ரூட்டியில் (freezer) அரைத்து பதப்படுத்தி பல மாதமளவில் உபயோகப்படுத்தலாம்.

உலர்ந்த நிலையில் எங்கும் வாங்ககூடியதாகும். ஆனால் சுவை, மணம் வேறுபட்டது.

minze

மூலிகைகூட்டு : Kräuter mix : Herbal mix : mélange de Herbes

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>