குக் தமிழ்.கொம் உங்களை வரவேற்கின்றது. இது தமிழ்மொழியில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் உலகலாவிய சமையல் முறைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கும். எனது அநுபவத்தன்மையுடன் பல மொழித் தேடல்களுடன் ஆக்கங்களை தருவதால் தற்போது தவழ்ந்துதான் வந்துகொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் இருபக்க சார்பான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
« Home »
Jan 25th, 2014 Comments: 0

முனிவர்செடி : Salbei : Sage : Sauge

Tags

முனிவர்செடி என்று அழைக்கப்படும் இந்த மூலிகை தட்டை வடிவம் கொண்ட தடித்த சாம்பல் நிறமுடையதடன் பல்லாண்டு வாழக்கூடிய , 60 சென்ரிமீற்றர் வரை வளரக்கூடிய ஒரு புதர் செடியாகும். கடும் வாசனை தன்மையுடையது.யன்னல் அல்லது தோட்டத்தில் உற்பத்தியாகும் . பனிக்காலத்திலும் வளரக்கூடியது.

ஐரோப்பா போன்ற நாட்டு உணவுகளில் கூடுதலாக பாவிக்கப்படுவதுடன், ஈரல்,மீன் உணவுகள் கோழி,ஆடு, காட்டு இறைச்சி,சிவப்பு நிற இறைச்சிவகைகளிற்கு உகந்தது.

எண்ணெயில் அல்லது அதிககுளி்ரூட்டியில் (freezer) அரைத்து பதப்படுத்தி பல மாதமளவில் உபயோகப்படுத்தலாம்.

உலர்ந்த நிலையில் எங்கும் வாங்ககூடியதாகும். ஆனால் சுவை, மணம் வேறுபட்டது.

இவ் மூலிகை குக்தமிழ்.கொம் இல் தொடவிருக்கும் மூலிகை கூட்டில் ஒன்றாகும்.

salbai

மூலிகைகூட்டு : Kräuter mix : Herbal mix : mélange de Herbes

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>