குக் தமிழ்.கொம் உங்களை வரவேற்கின்றது. இது தமிழ்மொழியில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் உலகலாவிய சமையல் முறைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டிருக்கும். எனது அநுபவத்தன்மையுடன் பல மொழித் தேடல்களுடன் ஆக்கங்களை தருவதால் தற்போது தவழ்ந்துதான் வந்துகொண்டிருக்கின்றது. உங்களின் இருபக்க சார்பான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
Home வெண்மையான சொக்லேட்கீறீம் = HellesSchokoladenmus =WhiteChocolate mousse = Mousse au chocolate Blanc
« Home »
Feb 12th, 2014 Comments: 0

வெண்மையான சொக்லேட்கீறீம் = HellesSchokoladenmus =WhiteChocolate mousse = Mousse au chocolate Blanc

Tags

இது சொக்லேட்கீறீம் போன்றதே. ஆனால் தேவைப்படும் பொருட்களும் ,அளவுகளும் தான் வித்தியாசபடும்.

தேவையான பொருட்கள்

350g வெள்ளை சொக்லேட்
2 முட்டை
2 முட்டை மஞ்சள்கரு
15 g ஜெலட்டின் தகடு = gelatine = gélatine = gelatin
50g சீனி
500ml பாலாடைகிறீம் = Schlagsahne = whipped cream = crème fouettée

செய்முறை:

ஜெலட்டின் தகட்டை குளிர்ந்தநீர் இட்டு இழக விடவும்.

முதலில் குளிரூட்டியில் வைத்திருந்த பாலா‌டைகிறீமை அடிக்கும் கருவி (Beater) மூலம் அடித்து இறுக்கமான தன்மையாக்கவும்.

இறுகிய பாலாடைகிறீமை குளிரூட்டியில் வைத்திருங்கள்.

குறிப்பு: குளிரற்ற பாலாடைகிறீமை அடிக்கும் போது இறுகுவதற்கு முன் வெண்ணெய் ஆகிவிடும். மற்றும் இறுகிய பாலாடைகிறீமை தொடர்ந்து அடித்தாலும் வெண்ணெய் ஆகிவிடும்.

சொக்லேட் ஐ ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டு கொதிநீர் மேல் வைத்து இழக செய்யவும்.

முட்டை, முட்டைமஞ்சள்கரு , சீனி யை ஒரு குண்டால பாத்திரத்தில் இட்டு கொதிநீர் மேல் வைத்து மெதுவாக கலந்து ஓரளவு இறுகி வரும் வரை கலக்கவும்.(அடிக்கவும்)

வடியினால் வடித்து இழகிய ஜெலட்டினை இறுகி வரும் முட்டைகலவையில் இட்டு
கலக்கவும்.

இறுகிய முட்டைகலவையை மீண்டும் ஒரு குளிர்ந்தநீர் ம‌ே‌ல் வைத்து குளிராகும் வரை கலக்கவும்.
குளிர்ந்ததும் சொக்லேட் ஐ இட்டு கலக்கவும்.

குறிப்பு: சொக்லேட் இடும்போது கீறீம் விரைவாக இறுகும். ஆதலால் மிகவிரைவாக
செயற்படவேண்டும்

குளிர்ந்த சொக்லேட் கிறீமுடன் மெதுவாக இறுகிய பாலாடைகிறீமை கலக்கவும்.

கலந்த கிறீமை குறைந்தது 2 மணித்தியாலம் குளிரூட்டியில் வைத்த பின்பு உண்பதற்கு ஏதுவாகின்றது. 2 தொடக்கம் 3 நாட்கள் குளிரூட்டியில் வைத்து உண்ணலாம்.

குறிப்பு: இந்த கிறீமில் முட்டை கலந்திருப்பதால் கூடிய நாட்கள் வைத்து உண்பது நல்லதல்ல. salmonellen = salmonelles என்ற பக்ற்றீயா தாக்ககூடிய வாய்புண்டு. இந்த பக்ற்றீயா உடலுக்கு மிக கடுமையான தீங்கு விளைவிக்க கூடியது.

பாலாடை = கிறீம் = cream = Sahne =crème

*******

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>